AMISTAR 250 SC

Cena:

11,9971,69

Opis

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%).

Przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

ZDJĘCIA PREPARATÓW POGLADOWE !!!wysyłka środków od losowych producentow m.in Sumin / Agrecol / Target / Agro itp… – środki oraz dawkowanie bez względu na opakowanie jest tako samo,

Środki ochrony roślin, może n aby ć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie w tym zakresie, określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin. Środki ochrony roślin oraz materiał nasienny nie po dleg ają zw rot om. Zdjęcia towarów poglądowe. Wysyła w losowych opakowaniach.